Abonnementsbetingelser _

Oplysninger om institutionen
Abonnenten opgiver institutionens fulde navn, adresse, telefonnummer samt kontaktpersonens navn og emailadresse.
Som en konsekvens af lov om e-fakturering, skal institutionen samtidig oplyse om EAN- og ordrenummer.
Det er Gyldendals politik ikke at opgive eller videresende disse oplysninger til tredjepart.

Omfang
Abonnementet på frilæsning.dk omfatter adgang og brugsret til information bestående af artikler med fotos, tekster, grafik, lydklip, animationer, nøgler og videoklip mv. Gyldendal vil løbende opdatere i indhold og funktioner i frilæsning.dk

Abonnementet giver adgang til den skole eller institution, med hvem der er indgået aftale om abonnement

Abonnentens brugsret
Al tekst og andet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet af Lovbekendtgørelse 2001-06-27 nr. 618 om ophavsret.

Elever og lærere fra institutioner, der abonnerer på Gyldendals websteder kan derfra frit downloade tekster og billeder til brug i elevopgaver.
Det skal dog klart fremgå, at der er tale om en elevopgave med henvisning til skole, klasse og fag samt dato for oprettelse. Endvidere skal det oplyses, at billederne og teksterne er ophavsretligt beskyttet. Det er ikke tilladt at ændre i billederne (f.eks. fjerne (c)www.biofoto.com).

Elektroniske elevsider med opgaver eller lignende, hvori materiale fra Gyldendals websteder benyttes, må ikke være offentligt tilgængelige. Disse elevsider skal være beskyttet af koder eller lignende, så kun skolens personale, elever og deres forældre har adgang til indholdet.

Enhver anden præsentation, eksemplarfremstilling og kopiering af hele eller dele af indholdet på frilæsning.dk er ikke tilladt uden særskilt skriftlig aftale med Gyldendal.

Abonnentens rettigheder og forpligtelser i disse abonnementsbetingelser kan ikke overføres til tredjemand uden skriftlig tilladelse fra Gyldendal, som ejer og administrerer frilæsning.dk
Abonnenten er ansvarlig for al brug af frilæsning.dk forpligter sig til at sørge for, at den enkelte bruger bliver gjort bekendt med omfanget af, og de begrænsninger i brugsretten, som følger denne aftale.

Opkobling – tekniske forhold
Abonnenten har ansvar og risiko for egne computere, programmer, netværksløsninger samt andet nødvendigt udstyr, der kræves for at få adgang til frilæsning.dk.
Gyldendal er ikke ansvarlig for, at vores websteder er kompatible med eventuelle ændringer i abonnentens systemprogrammer, netværk mv.

Abonnentens misligholdelse
Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser, kan Gyldendal hæve abonnementsaftalen med umiddelbar virkning.

Ansvarsbegrænsning
Gyldendal er ikke i noget tilfælde overhovedet ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af frilæsning.dk.

Skadesløsholdelse
Abonnenten holder Gyldendal skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mod Gyldendal som følge af abonnentens brud på Ophavsretslovens bestemmelser eller bestemmelser i denne aftale.