Lærervejledning - Frikvarter _

Send forslag

Forslag til nye fagtekster
Både elever og lærere kan indsende forslag til nye fagtekster. Vi lægger løbende nye forslag op til afstemning, og det forslag, som får flest stemmer, bliver til en fagtekst. På den måde sikrer vi, at vi udgiver tekster, som interesserer eleverne. Man er også velkommen til at kontakte redaktøren, hvis man har forslag til indholdet i en skønlitterær historie.

Se og indsend forslag her
Se liste over kommende fagtekster her

Vitser

Arbejdsgang
Eleverne kan indsende vitser til frilæsning.dk. Vitserne redigeres af redaktøren
1-2 gange ugentligt og offentliggøres derefter på portalen. Kun de bedste vitser
bliver lagt op portalen og får lov at ligge i et ½ år. Hvis vitsen allerede er indsendt
af en anden elev og lagt op på portalen, bliver den sorteret fra.
Eleverne kan både læse og bedømme vitserne med 1-5 stjerner.

Se 44 af årenes bedste vittigheder i vittighedsbogen her.

Vitser i undervisningen
Der indsendes mange vitser, og da de redigeres af redaktøren, fremstår de
sprogligt korrekte og kan dermed også med fordel bruges som læsetræning.
Ønsker man at anvende vitserne i en undervisningsmæssig sammenhæng,
kan man fokusere på vittighedsgenren og fx arbejde med selv at skrive vittigheder
eller med at kategorisere vittighederne på portalen og tale om pointer og
forståelsen af vittighederne.

Idéer til kategorier:

• Gåder
• Alle-børnene-vittigheder
• Tosse-vittigheder
• 3xGentag-vittigheder (fx tre nationaliteter, der gør noget tre gange)
• Blondine-vittigheder
• Århusianer-vittigheder
• Sproglige finurligheder (fx hvor udtalen af et ord er pointen)


Gå til vittigheder her

Quizzer for sjov

Quiz for sjov
Mange elever synes, at det er sjovt at quizze for sjov. Det har de mulighed for i
”Frikvarteret”, hvor alle quizzerne på frilæsning.dk ligger i alfabetisk rækkefølge.
Når eleverne quizzer i frikvarteret, gøres det uden, at de har læst en faglitterær
tekst først – det kan altså betegnes som en slags ”paratviden-quiz”.
Elevernes quiz-resultater gemmes på ”Mine sider”. Vær opmærksom på, at man
ikke kan se forskel på resultatet af quizzer, der er taget i ”Frikvarteret”, og quizzer
taget efter læsning af en fagbog.

Top 10 liste
Over alfabetstrimlen findes en rød kasse ”Top 10 liste”. Her kan man se:

• Top 10 for ugen
• Top 10 for måneden
• Top 10 for året

Man får 25 point pr. korrekt svaret spørgsmål i en quiz. Pointene lægges sammen
og jo flere quizzer, man besvarer, jo flere point får man.

Quizzer i undervisningen:
Quizzerne kan også bruges i undervisningen som en aktivitet, inden eleverne skal
læse. De kan tage Quizzen, der hører til den pågældende bog, inden de har læst
bogen. Det kan hjælpe dem til at "varme hjerne op".

Læs mere om aktiviteter inden læsning her
(Fagligt læse- og skrivekursus, modul B)

Efter læsning kan eleverne så tage quizzen igen og sammenligne deres resultater.
Dette skulle gerne tydeliggøre for dem, om de har læst og forstået teksten.

Gå til Quizzer her