Lærervejledning - Indhold og mål _

Indhold, mål og målgruppe


Frilæsning.dk henvender sig til elever fra 0.-6. klasse.
Omdrejningspunktet på frilæsning.dk er den gode historie, ny viden i fagbøgerne og det store bibliotek, der udvides hver uge – til brug både i læseundervisningen og i elevernes frilæsning.

Målene med portalen er:

 • At give et bredt udvalg af faglitteratur om emner, der interesserer vores brugere
  - til brug i frilæsning og undervisning.
 • At tilbyde et stort udvalg af skønlitterære historier i mange genrer
  - til brug i frilæsning og undervisning i genrekendskab.
 • At give mulighed for at gennemføre en differentieret læse- og skriveundervisning med fokus på læsning af både skøn- og faglitteratur.
 • At give mulighed for at arbejde med mange sider af læsningen, fx faglig læsning, læsehastighed, at skrive sig ind i læsningen og at kommunikere om læsning og litteratur.
 • At skabe en interaktiv portal, der tager udgangspunkt i brugernes ønsker.

Portalen har mange interaktive elementer som fx. en sundhedsbrevkasse, elevers forslag til kommende fagtekster samt et forum. Portalen giver fx mulighed for at øve sig i skærmlæsning, samt evnen til at søge, navigere og kommunikere i et trygt og lukket forum og arbejde med digitale produktioner. Det er altsammen noget, som eleverne ifølge Fælles Mål skal arbejde med i deres skoletid.

På "Mine sider" kan eleverne gemme deres opgaver og notater og holde styr på deres læste bøger. "Mine sider" giver også læreren overblik over klassens læsning, resultater af læsehastighedstest og løste opgaver, samtidig med at der er mulighed for at give eleverne lektier for.

På portalen findes et stort udvalg af fagbøger og skønlitterære historier inden for et utal af genrer, som fx fantasy, historiske fortællinger, eventyr og gysere.

Vi vil give alle de bedste vilkår for læsetræning via frilæsning, og derfor kan man:

 • Finde super lette skøn- og faglitterære tekster skrevet målrettet begynderlæserne i ét niveau, med mange lydrette ord og et lix-tal under 5.
 • Finde både fag- og skønlitterære tekster i to niveauer.
 • Bruge lix-listen til hurtigt og let at finde bøger til læsetræning på det rigtige niveau.
 • Få teksterne læst op med den indbyggede oplæsningsstøtte.
 • Få et hurtigt overblik over sin læsning på "mine sider."
 • Tjekke sin forståelse af fagteksterne i de tilhørende quizzer.
 • Være med til at bestemme fagteksternes emner
  - vi skriver om det, der interesserer vores brugere.


På frilæsning.dk går læsning og skrivning hånd i hånd.
Vi tror på, at skrivningen er en vej ind i læsningen, og derfor kan man:

 • Arbejde med skriftlige opgaver og anmeldelser til alle tekster.
 • Arbejde med faglig læsning og skrivning, samt notatteknikker.
 • Gennemføre kurser som fx forfatterspirekurset, hvor der arbejdes med at skrive den gode historie.
 • Arbejde med genreskrivning.
 • Deltage i skrivekonkurrencer.
 • Gemme sine skriftlige opgaver på ”Mine sider.”Der foregår også en masse aktiviteter på frilæsning.dk i løbet af året som fx Den store Forfatterspirekonkurrence, julekalender og kåring af årets bedste e-bog.
Endelig kan eleverne også benytte frilæsning.dk i deres fritid – både til frilæsning og til at chatte på forum, indsende vittigheder eller quizze for sjov.

Læs bl.a. mere om frilæsnings læringssyn og digital dannelse her

Indskoling


Frilæsning og læsetræning
I indskolingen af der i de første skoleår stor fokus på afkodning, og i den forbindelse er det vigtigt, at eleverne får trænet deres læsning i små, lette og overskuelige tekster. Derfor findes der et stort udvalg af både skøn- og faglitterære bøger med et lix-tal mellem 2 og 15, der samtidig har et interessant indhold. Det er let for både elever, lærere og forældre at finde læsetræningsbøger på det rette niveau, da alle teksters lixtal kan findes via lix-listen.

Som lærer er det dog altid nødvendigt, sammen med eleven, at finde frem til den rette sværhedsgrad, inden eleverne slippes løs på portalen på egen hånd, da lix-tallene altid kun er vejledende i forhold til teksternes sværhedsgrad.
Læs mere om lix-listen her

Efterhånden som elevernes læseniveau forbedres, kan de let finde nye udfordringer ved at læse tekster med et højere lix-tal. Frilæsning.dk gør det let at finde tekster, der passer til hvert enkelt elev og kan dermed hjælpe med at differentiere undervisningen. Det store udvalg af både fag- og skønlitteratur på forskellige niveauer og i mange genrer gør det muligt for de fleste elever at finde bøger på det rette niveau, der samtidig interesserer dem.

Ønsker man at klæde forældrene på i forhold til portalens indhold og opbygning, kan man opfordre dem til at læse den præsentation af portalen, der er skrevet til forældre, og som findes på forsiden ved siden af knappen til lærervejledningen øverst til højre.
Læs forældrevejledningen her

At skrive sig ind i læsningen
Allerede i den tidligste læseundervisning går læsning og skrivning hånd i hånd, og derfor findes der mange små skriveopgaver, der kan laves i forbindelse med læsningen. Opgaver som fx ”Skriv videre på historien” eller ”Fortæl om en person” kan sagtens anvendes allerede fra 1. klasse. Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at opdage skriftsprogets kommunikative funktion. Derfor lægger vi, på baggrund af resultater fra læseforskere som fx Bente Eriksen Hagtvet og Keld Kjertmann stor vægt på, at eleverne også får mulighed for at skrive sig ind i læsningen.

Der findes opgaver, der kan anvendes i tilknytning til alle portalens tekster. I indskolingen vil det være oplagt at arbejde med boganmeldelser i forhold til de skønlitterære historier. Boganmeldelserne findes på tre forskellige niveauer, og man kan arbejde med det letteste niveau allerede fra 0.-1. klasse. Boganmeldelserne har samme udgangspunkt i alle tre niveauer, men bygger gradvist flere litterære begreber på og stiller større krav til elevernes evne til at skrive.

Allerede fra 1. klasse kan man med fordel tage fat på opgaver med ordklasser, personkarakteristikker, nutid/datid, læselog, samt quizzer til de faglige opgaver. Der findes også en opgave med fokus på at illustrere en historie. Denne opgave er oplagt, hvis man har læst en historie højt for eleverne, så de ikke selv har set illustrationerne. Denne opgavetype kan benyttes allerede fra 0. klasse.
Læs mere om opgaver her

Læseforståelse og litteraturundervisning

Man kan også sagtens benytte nogle af de sværere tekster på portalen allerede meget tidligt i indskolingen. Arbejder man med genrer som eventyr, gysere eller fantasy, vil det være oplagt at læse nogle af portalens historier inden for disse genrer højt, for på den måde at anvende de gode historier i undervisningen i genrekendskab, der er en vigtig forudsætning for at opbygge elevernes læseforståelse.
Også ordkendskab og overblik er vigtigt i forhold til elevernes læseforståelse, og vi opfordrer med henvisning til bl.a. Solveig-Alma Halaas Lysters artikel "ordforråd og læseudvikling. Hvad ved vi? Hvad gør vi?" til at arbejde med fagord og notatteknikker allerede fra starten af skoleforløbet.
Vi baserer bl.a. vores idéer om arbejdet med genrekendskab på den australske genrepædagogik.

Fokus på at skrive den gode historie
Allerede fra 2. klasse kan man desuden arbejde med forfatterspire-kurset, og hvert år kan elever fra 2.-4. klasse deltage i den store forfatterspire-konkurrence. Man kan arbejde med kurset som en årligt tilbagevendende begivenhed i forbindelse med konkurrencen, således at elevernes evne til at skrive den gode historie bliver bedre år for år, og sådan at de har er konkret mål med at skrive og en modtager af deres historier.
Læs mere om forfatterspire-kurset her

Mellemtrin


Frilæsning og læsetræning
Når eleverne kommer på mellemtrinnet, er afkodningen for de flestes vedkommende på plads, og det gælder herefter om at læsetræne for at udvikle læseforståelse og læsehastighed.

Det er meget vigtigt, at eleverne fortsætter med at læsetræne, selvom afkodningen er sikker, for det er den daglige, kontinuerlige læsetræning i bøger, der passer til elevernes læseniveau, der sikrer, at de fortsat udvikler deres læsekompetencer. Lix-listen og muligheden for at læse teksterne på forskellige niveauer hjælper elever og lærere med at finde frem til frilæsningstekster i den rette sværhedsgrad. Ifølge læseforsker Jørgen Frost er det nødvendigt at kunne læse mindst 90 % af ordene i en tekst umiddelbart, hvis denne tekst skal kunne bruges til at træne automatisering/hastighed.

Det kan være svært at holde eleverne fast i den daglige læsetræning, når den første læseindlæring er vel overstået. Undersøgelser viser, at især drengene holder op med at læse. Læsning på tablet og PC er et rigtig godt supplement til de traditionelle biblioteksbøger, og ofte øges drengenes læselyst ved læsning på frilæsning.dk, fordi det kan være motiverende at læse på skærm, og fordi der findes et utal af fagbøger om emner, der interesserer drengene. Det ved vi, for eleverne er selv med til at bestemme, hvilke nye fagbøger der skal skrives, og der kommer masser af forslag fra drengene.
Læs mere om muligheden for at være med til at bestemme emner for fagbøger her

Læseundervisning - genrer, faglig læsning og litterære begreber
Der er masser af muligheder for at benytte frilæsning.dk i læseundervisningen. Helt oplagt er det at bruge det store bibliotek med et bredt udvalg af genrer til at arbejde med elevernes genrekendskab. Ved både at læse og skrive i forskellige genrer, styrkes elevernes læseforståelse og deres læsekompetence styrkes også. Derfor har vi udviklet et genreskrivningskursus, hvor genren kort præsenteres, inden der lægges op til skrivning inden for den pågældende genre. Vi er i vores kurser bl.a. inspireret af den australske genrepædagogik.

Med frilæsning.dk er der desuden mulighed for at benytte de faglige læse- og skrivekurser til at undervise i bl.a. læseteknikker og læseformål og introducere eleverne til forskellige notatteknikker og måder at arbejde med tekster før, under og efter læsning, samt sætte fokus på faglige teksttyper. Man kan læse mere om dette i Elisabeth Arnbaks bog "Faglig læsning," og Mette Kirk Mailands bog om genreskrivning i skolen, der også har inspireret os til udviklingen af opgaver med notatteknikker.

Endelig findes der til alle tekster tilknyttet mulighed for at arbejde med anmeldelser og opgaver, således at man i forbindelse med fagbøger kan øve notatteknikker som f.eks. tidlinjer og sætte fokus på fagord. I forbindelse med læsning af skønlitteratur kan man i undervisningen arbejde med tilknyttede opgaver, der bl.a. sætter fokus på litterære begreber som personkarakteristik, fortæller, nutid/datid og resumé. Ønsker man at arbejde dybere med de litterære begreber, er det en god idé at bruge det skønlitterære læsekursus.
Læs mere om kurser her

Læsehastighed
Fra 3. klasse og opefter er det også hensigtsmæssigt at fokusere på elevernes læsehastighed. Med ”Læseræseren” er der mulighed for at måle elevernes læsehastighed, hvilket kan danne udgangspunkt for efterfølgende afbejde med at træne læsehastigheden.
Læs mere om hastighedstest med læseræseren her

Særligt tilrettelagt undervisning


Læsevanskeligheder

De mange både fag- og skønlitterære tekster på forskellige niveauer med tydelige lix-tal. Mulighed for brug af den indbyggede oplæsningsstøtte gør portalen meget velegnet i den særligt tilrettelagte undervisning.

Let tekst – stort indhold. Der findes en del letlæselige tekster på frilæsning.dk, som samtidig har masser af indhold, stof til samtale og tomme pladser, så der kan analyseres og tales om indholdet. Sådanne tekster kan være gode at bruge både til elever med læsevanskeligheder og i dansk som andetsprog-undervisningen, da eleverne kan læse en let tekst og samtidig arbejde med indholdsmæssige og fortolkningsmæssige spørgsmål. En rigtig god tekst i den forbindelse er historien om Fibus, der kan læse tanker.
De særligt lette tekster findes i lix-listen, lix 5-10

Elever med læsevanskeligheder har ofte svært ved at overskue at kæmpe sig igennem hele bøger. Opbygningen af bøgerne på frilæsning.dk er meget overskuelig, da man kan nøjes med at læse et enkelt kapitel af gangen. Allerede når man har læst ét kapitel, kan man markere det som læst, og det vil fremgå af ”Mine sider”, at man har læst dette kapitel. På den måde oplever mange det mere overskueligt at komme igennem en bog lidt efter lidt, end hvis de sidder med en hel bog i hånden, som de skal i gang med at læse.

Oplæsningsstøtte
Mange elever med læsevanskeligheder kan desuden have brug for at anvende oplæsningsstøtte, og mange har gavn af at få læst historien op, inden de selv prøver kræfter med bogen. Oplæsningsstøtten markerer kortere perioder på ca. 30 tegn og læser derefter den markerede tekst op.

Det er en fordel at læse bøger med indbygget oplæsningsstøtte, da man så slipper for at anvende f.eks. CD-ord eller adgangforalle.dk, men disse oplæsningsprogrammer fungerer også sammen med teksterne på frilæsning.dk. Hvis man bruger frilæsning på iPad skal man anvende iPad´ens indbyggede oplæsingsstøtte.
Læs mere om oplæsningsstøtte her

Dansk som andetsprog


Emner
Frilæsning kan også anvendes i dansk som andetsprog-undervisningen. Fagteksterne er skrevet i et let forståeligt sprog, mange svære fagord bliver forklaret, og teksterne kan med fordel bruges som udgangspunkt for samtaler om forskellige emner, der kan bidrage til at øge elevernes ordkendskab og ordforråd. Teksternes emner kan også understøtte samtaler/undervisning om Danmark og dansk kultur eller om forskellige kulturers højtider. Der kunne f.eks. tages udgangspunkt i fagbøger om Påske, Dronning Margrethe, H. C. Andersen, Guldhornene eller Kim Larsen.

Ordsprog
Ordsprog er ofte en svær genre for to-sprogede elever, da ordene og vendingerne tit har en dobbelt eller ikke bogstavelig betydning. Det er oplagt at arbejde med genren ordsprog i portalens ordsprogs-kursus. I kurset kan man både læse, tale om og selv skrive om ordsprog.
Læs mere om ordsprogskurset her

Ordkendskab - ordbøger
Det indbyggede læseværktøj kan med fordel bruges i ordkendskabs-undervisningen i dansk som andetsprog, idet notatfunktionen giver mulighed for at markere et svært ord og derefter notere forklaringen på ordet, imens man læser/gennemgår en tekst. Herefter kan noterne findes på "Mine sider", hvor man så kan have en lille ordbog over svære ord til hver enkelt tekst. Læseværktøjet er tilknyttet alle fag- og skønlitterære tekster.

Innovation & entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab, it og medier samt sproglig udvikling, herunder faglig læsning, er alle tværgående fokusområder i de forenklede Fælles Mål. Alle tre områder er tydeliggjort i alle obligatoriske fag, og der findes mål for områderne under hvert enkelt fag.

Eleverne skal udvikle kompetencer inden for innovation og entreprenørskab, hvilket er beskrevet i alle obligatoriske fag. At være innovativ og kunne udvise entreprenørskab vil sige, at eleverne kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer i verden, uanset om de vil påvirke deres eget liv, deltage i aktiviteter i samfundet eller starte aktiviteter eller virksomheder. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varieret og praksisorienteret undervisning.

Webquest
På frilæsning findes flere webquest, hvilket netop er en varieret og praksisorienteret arbejdsform, der i høj grad understøtter alle dimensioner af innovation og entreprenørskab, idet denne måde at organisere undervisningen på lægger op til, at eleverne med udgangspunkt i indsamlet viden udarbejder kreative præsentationer i grupper.
Læs mere om webquest her
Se eksempler på Webquest: I dag er det skolens fødselsdag og Min skole

Fire dimensioner
Herunder gennemgås de fire dimensioner af innovation og entreprenørskab. Under hver dimension konkretiseres dele af den med konkrete læringsmål hentet fra EMU, og det beskrives, hvordan frilæsning.dk kan bidrage til opfyldelse af læringsmålene.

Innovation og entreprenørskab handler om elevens:

 • Handlinger
 • Kreativitet
 • Forståelse af verden
 • Personlige indstilling


Handling
Elevens evne og lyst til at igangsætte værdiskabende initiativer og ikke mindst evnen til at gøre disse til virkelighed gennem samarbejde.

At kunne virkeliggøre sådanne initiativer kræver evnen til at:

 • Kommunikere med et bestemt formål
 • Organisere
 • Planlægge
 • Målsætte
 • Lede
 • Analysere og håndtere risici


Konkrete læringsmål

 • Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt og strategisk mundtligt og skriftligt i korte og længere præsentationer
 • Eleven kan lede gruppearbejder og aktiviteter og håndtere åbne opgaver hensigtsmæssigt
 • Eleven kan samarbejde målrettet med klassekammerater

Handlingsdimensionen handler altså i høj grad om de tre nøgleord kommunikation, planlægning og samarbejde.

På frilæsning.dk findes en mængde forskellige opgaver og forløb, der tager udgangspunkt i, at eleverne skal samarbejde om at løse en given opgave. Nogle af opgaverne som fx Interviews: Skole før og nu kan være meget åbne og kræve en stor grad af organisering og planlægning, mens andre i høj grad lægger vægt på, at der skal kommunikeres hensigtsmæssigt, fx det faglige skrivekursus, der træner kommunikationskompetencer inden for forskellige teksttyper.

Kreativitet
Elevens evne til at se og skabe idéer og muligheder. For at kunne dette skal eleven evne at kombinere viden og erfaringer fra forskellige områder på nye måder.

Kreativitet er evnen til at:

 • Skabe og revidere personlige forestillinger
 • Eksperimentere
 • Improvisere


Konkrete læringsmål

 • Eleverne kan eksperimentere med opgaver og udfordringer, arbejde vedholdende og improvisere med brug af forhåndenværende ressourcer
 • Eleverne kan udtrykke kreativitet i forskellige former gennem æstetiske udtryk, medier og handlinger

Kreativitet handler altså i høj grad om at kunne skabe noget nyt ud fra erfaringer og indhentet viden, og desuden skal eleverne være eksperimenterende og kunne lege med sproget.

Eksempler på opgaver og forløb, der i høj grad lægger op til, at eleverne skal udfolde deres kreativitet, findes i temaet Nordisk mytologi. Her skal eleverne fx skal præsentere en gud ud fra den viden, som de indhenter fra temaets bøger. Endvidere findes et forløb, der lægger vægt på højtlæsning med kreativ brug af stemmeføring og digitale lydeffekter.

Omverdensforståelse
Elevens evne til at kunne forholde sig til sociale, kulturelle og økonomiske faktorer, når man skal vurdere muligheden for nye aktiviteter.

Omverdensforståelse er også viden om og forståelse af:

 • Økonomi
 • Klima
 • Bæredygtighed
 • Ressourcer


Konkrete læringsmål

 • Eleven kan skelne imellem det lokale, nationale og globale og kender til forskelle i kulturer, traditioner og sociale forhold
 • Eleven kan forholde sig til etiske problemstillinger i både lokale, nationale og globale sammenhænge

Omverdensforståelse handler selvsagt om elevernes forståelse af den verden, de lever i – både lokalt og globalt, samt før, nu og fremover.

På frilæsning.dk findes et helt tema om Skole på mange måder, der handler om både nationale og internationale skoler, der på mange måder adskiller sig fra den traditionelle skole. Der er masser af inspiration at hente i disse bøger, hvis man ønsker at øge elevernes kendskab til lokale, nationale og globale forskelle inden for skolekultur og tradition.

Man kan også arbejde med temaet Skole i 200 år, der sætter fokus på skolen i går, i dag, i fremtiden og i verden. Temaet er fyldt med opgaver og forløb, der både understøtter elevernes omverdensforståelse og de øvrige dimensioner inden for innovation og entreprenørskab.

Ønsker man at arbejde mere specifikt med diskussion af etiske problemstillinger, kan man tage fat på arbejdsspørgsmålene til den skønlitterære science-fiction-bog Fede svin, der handler om et fremtidssamfund, hvor man sorterer folk efter deres fysiske form.


Personlig indstilling
Elevens personlige ressourcer og tro på at kunne realisere egne drømme og planer ved at agere i verden.

Personlig indstilling handler om evnen til at:

 • Arbejde vedholdende
 • Overkomme forhindringer
 • Acceptere og lære af egne og andres fejl
 • Foretage etiske vurderinger og refleksion


Konkret læringsmål

 • Eleven kan formulere håb og drømme for fremtidige livs-, uddannelses-, erhvervs- og karrieremål og give eksempler på veje til at opfylde disse.

En del af den dimension, der handler om personlig indstilling handler altså om drømme for uddannelse og karriere. I den forbindelse kan man på bruge temaet Voksne på job, hvor man kan læse interviews og beskrivelser af mange forskellige job, der kan danne udgangspunkt for diskussioner om håb og drømme for fremtiden.
Læs mere om det tværgående område ”innovation og entreprenørskab” på EMU

It & medier

Eleverne skal i alle fag erhverve sig nødvendige kompetencer inden for det tværgående tema it og medier, og videns- og færdighedsmål inden for området er integreret i de forenklede Fælles Mål for hvert enkelt fag.

De fire nødvendige kompetencer inden for området defineres som:

 • At kunne kommunikere gennem medierne
 • At finde og dele information
 • At skabe indhold
 • At deltage i sociale processer

Sammenfattende kan man altså sige, at eleverne skal kunne søge, analysere og deltage i og ved hjælp af digitale medier, og der er i den forbindelse beskrevet fire elevpositioner for arbejdet med it og medier i skolen. Disse elevpositioner definerer samtidig de kompetencer, som eleverne skal udvikle.


Fire elevpositioner – eleven som
Herunder gennemgås de fire elevpositioner og de områder, hvor man ved at benytte frilæsning, kan hjælpe eleverne til at opnå sikkerhed og kompetence inden for alle fire positioner.


Kritisk undersøger
Eleverne skal systematisk og kritisk kunne finde, fortolke og sammenfatte digital information, hvilket indebærer, at de skal kunne:

 • Sortere og udvælge
 • Søge målrettet
 • Analysere og vurdere kilder
 • Citere og referere korrekt

På frilæsning.dk benytter eleverne bl.a. målrettede strategier og systematisk søgning, når de navigerer rundt for at finde egnede bøger biblioteket. De opnår også kompetence i at sortere og vælge i forhold til et bestemt formål, fx at finde viden om et særligt emne, læse en specifik genre eller finde bøger på et bestemt læseniveau. Arbejdes der med anmeldelser af enten fag- eller skønlitteratur eller digitale produktioner, skal der naturligvis fokuseres på at citere og referere korrekt.


Analyserende modtager
Eleverne skal opnå bevidsthed om, at både de og andre er genstand for påvirkning, hvilket indebærer, at de skal kunne:

 • Analysere og vurdere indhold
 • Analysere og vurdere målgruppe, repræsentationsformer, retorik og æstetik
 • Vurdere afsender- og modtagerintentioner

Ved at sammenholde frilæsning.dk med andre undervisningsportaler, kan eleverne få en indføring i, hvilket webdesign og hvilke grafiske virkemidler, der bruges, og hvad det betyder. De kan tage udgangspunkt i spørgsmål af typen: Kan jeg hurtigt finde det, jeg søger? Er det flot og indbydende at se på? Hvordan opbygges en typisk portal? Bruges der særlige virkemidler?

I denne forbindelse er det også værd at nævne, at danske elever ifølge en PISA-undersøgelse fra 2009 har problemer med elektronisk læsning. Effektiv elektronisk læsning kræver evnen til at analysere og navigere på portaler og i søgemaskiner som fx google, men også at bruge en simpel søgefunktion som den, der findes på frilæsning.dk. Da portalen er forholdsvis simpelt og logisk opbygget, egner den sig godt til indledende undervisning i navigation, analyse og vurdering af hjemmesider.
Find idéer til at komme godt igang med at arbejde med at analysere et websites opbygning her


Målrettet og kreativ producent
Eleverne skal kunne udarbejde digitale kommunikative og anvendelsesorienterede produktioner, hvilket indebærer, at de skal kunne:

 • Skabe kreative løsninger på baggrund af viden
 • Foretage bevidste valg og fravalg af digitale værktøjer
 • Tilpasse budskab og formål til en målgruppe
 • Vælge bevidst mellem billede, lyd og sproglige udtryksformer

Mange forløb og aktiviteter lægger op til, at eleverne, efter at have indsamlet viden ved at læse bøger på portalen, skal anvende denne viden og give den andre repræsentationsformer enten ved hjælp af notatværktøjer, omskrivning af teksten eller digitale værktøjer. Der er derfor masser af muligheder for at sætte fokus på eleven som målrettet og kreativ producent.
Se fx temaet Skole i 200 år, hvor der i mange forløb lægges op til, at eleverne erhverver sig viden og derefter udarbejder kreative, digitale produktioner.


Ansvarlig deltager
Eleverne skal være en ansvarlig deltager i sociale, digitale processer, hvilket indebærer, at de skal kunne:

 • Kende til digitale rettigheder
 • Navigere etisk, selvbevidst og reflekteret i sociale online kontekster

Eleverne kan sende forslag til indhold i bøgerne i et åbent forum, hvor de også kan kommentere hinandens forslag og kommunikere med redaktøren. De kan desuden diskutere forskellige emner. Endelig kan de også kommentere bøger, de har læst, og læse andres kommentarer.

Da frilæsning.dk er en undervisningsportal, er det ikke muligt at skrive hvad som helst, idet der er oprettet simple filtre, og desuden overvåges kommentarer og forum af redaktøren. At kommentere, diskutere og læse i dette trygge miljø kan være med til at gøre eleverne fortrolige med de mange muligheder og former for kommunikation, der findes i de sociale fora rundt om på nettet. Man kan samtidig i klassen fokusere på andre elevers kommentarer og dermed have et godt udgangspunkt for en diskussion af, hvad det vil sige at optræde etisk korrekt og reflekteret, når man kommunikerer i et online forum.
Læs mere om interaktivitet på frilæsning.dk her
Læs mere om det tværgående område ”it og medier” på EMU

Faglig læsning

Eleverne skal i alle fag støttes i at blive fortrolige med fagets sprog og tekster, og der skal derfor være fokus på sproglig udvikling og faglig læsning i alle fag. Videns- og færdighedsmål inden for faglig læsning er på den baggrund integreret i de forenklede Fælles Mål for hvert enkelt fag.

De fire nødvendige kompetencer inden for området er:

 • Lytte
 • Læse
 • Samtale
 • Skrive

Sammenfattende kan man sige, at eleverne skal kunne forberede, gennemføre og evaluere faglige læse- og skriveopgaver med udgangspunkt i fagets sprog.

Lytte og læse
Eleven skal kunne lytte og læse sig til forståelse af det faglige indhold og have kendskab til fagord, begreber og fagspecifikt sprog.

På frilæsning.dk kan eleverne ved hjælp af det indbyggede læseværktøj lytte sig til forståelse af indholdet i portalens fagbøger. Desuden er der lagt stor vægt på mulighederne for at arbejde med forståelsen af ord og begreber, både i forskellige opgaver til faglitteratur, der knytter sig til fagord og notatteknikker, men også i det indbyggede notatværktøj, hvor man under læsningen af en tekst kan tage noter.

Samtale og skrive
Eleven skal kunne udtrykke sig og formidle fagligt indhold i samtale og på skrift. De skal kunne genkende forskellige teksttyper, formål, strukturer og sproglige kendetegn.

Portalen giver mange muligheder for at udtrykke og formidle sin forståelse af en faglig tekst både i samtale, i digitale produktioner og på skrift. Der lægges i langt de fleste temaer og forløb op til at arbejde med teksten både før, under og efter læsningen.

Der findes desuden modeller og notatteknikker, som man kan bruge i alle tre faser, fx mindmap, to-kolonne-notater og fagordskort samt anmeldelser og opgaver, der lægger vægt på, at man skal udtrykke sin viden i digitale produktioner.

Kurserne i faglig læsning og skrivning er desuden opbygget, så eleverne introduceres til og arbejder med mange forskellige teksttyper, læseformål og kendetegn ved forskellige faglige teksters sprog og opbygning.
Læs mere om det indbyggede læseværktøj her

Konkrete muligheder for at arbejde med faglig læsning og skrivning
Der er altså masser af muligheder for at arbejde med faglig læsning og skrivning på frilæsning.dk - både i det indbyggede læseværktøj og i opgaverne der stiller notatskabeloner til rådighed. Desuden findes kurser i faglig læsning og skrivning og konkrete forløb og idéer til at komme igang med arbejdet.

Her kan du finde kurser og forløb, der fokuserer på faglig læsning og skrivning fra 1.-6. klasse:


Se eksempler på forløb med før, under og efter læseaktiviteter:

Læs mere om det tværgående område ”sproglig udvikling” på EMU