Markering & notat
Vælg farve
Tilføj notat
Fjern Gem
_
Lærerens dag
Læseværktøj

Lærerens dag

side 1
/ 14

Indhold
Lærerens dag
Verdens vigtigste job
Fra skoledegn til professionel lærer
Lærer i Danmark
Lærer i verden
Lærerrollen
Hvordan kan du gøre din lærer glad?
Fagordfat på fagordene?

side 2
/ 14

Lærerens dag
Den 5. oktober er FN´s internationale lærerdag.
På denne dag bliver lærere i hele verden anerkendt for
deres store arbejde, og for hvad de betyder i samfundet.

I Vietnam er det fx skik, at eleverne giver deres lærere
blomster eller kager på dagen. Man kan også skrive
et digt til sin lærer. På den måde viser eleverne,
at de er glade for deres lærere.
I Sri Lanka giver man lærere, der har arbejdet mere
end 25 år en pris. Det er en slags medalje for deres gode arbejde.
I Burkina Fasso fejrer man dagen med en fodboldturnering
mellem lærere og journalister!

side 3
/ 14

I Danmark fejres læreren fx med kager, takkekort og store knus.
På en skole i Lejre havde en gruppe forældre i 2016 lagt
en rød løber ud foran skolens indgang!
Hvad kunne DU gøre for at fejre din lærer?

Her kan du læse om det at være lærer før i tiden, i dag,
i Danmark og ude i verden.

Verdens vigtigste job
Man siger ofte, at det at være lærer er verdens vigtigste job.
Der er mange holdninger til, hvad en god lærer er.
Nogle mener, at en god lærer søger for, at klassen fungerer
godt sammen og trives både i timerne og frikvartererne.
Andre mener, at den gode lærer er god til at lære fra sig.
Nogle synes også, at en god lærer skal være sjov, sød,
give mange lektier for eller slet ingen osv.

side 4
/ 14

Der er mange meninger om lærere i Danmark – det skyldes nok,
at alle har gået i skole og har haft lærere, derfor mener de at vide,
hvad en god lærer er.

Man siger, at læsning er alle fags moder. Det betyder, at er man
god til at læse, har man også større chance for at klare sig i de andre fag.
Derfor er det ikke længere kun dansklæreren, som underviser
i læsning. Alle skolens lærere skal arbejde med ordforråd
og læseforståelse i deres fag. Så set fra et læsefagligt perspektiv
er en god lærer også en, som underviser i læsning.

Et gammelt ordsprog siger, at man kan trække en hest til truget,
men ikke tvinge den til at drikke. Det betyder, at læreren kan være
den bedste lærer i verden, men hvis du ikke selv er aktiv,
hører efter og laver lektier, så lærer du ikke noget.
Det er vigtigt at huske.

side 5
/ 14

En forsker i undervisning har spurgt nogle elever, hvad de syntes,
er en god lærer. De svarede blandt andet, at en god lærer skal være
fagligt dygtig og godt forberedt. Man skal brænde for sit stof.
Man må gerne være sjov, men det skal være på en rar måde.
Man skal ALDRIG gøre grin med en elev.
Og man skal holde, hvad man lover.

Fra skoledegn til professionel lærer
De første skoler i Danmark kom til i middelalderen.
Der blev bygget klostre, og her kunne drenge lære at læse
og skrive latin. Deres lærere var munke, og drengene skulle selv
blive præster eller munke.
Nogle få piger kom i kloster og blev nonner.
De lærte også at læse og skrive latin.
Langt de fleste børn kom dog slet ikke i skole.

side 6
/ 14

Først i 1736 bestemte kongen, at alle børn skulle kunne læse
i Bibelen. Altså skulle de i skole. Læreren var som regel
præstens medhjælper. Det kaldte man en degn.
Det var ikke noget godt arbejde at være degn.
Tit havde degnen alt for meget at lave. Han skulle jo både hjælpe
præsten og undervise børn. Han fik heller ikke ret meget i løn.
Mange steder var folk ikke særlig glade for degnen.
Det var nemlig tit sådan, at degnen ikke passede sit arbejde,
som han burde.

I slutningen af 1800-tallet kom folkelæreren til.
Det var en, som var uddannet som lærer på et seminarium.
Folkelæreren havde mere respekt for sig selv – og for sit arbejde
– end degnen havde haft. Han var ikke bange for at sige
sin mening, både i skolen og udenfor skolen.

Johann Salomon Wahl
Christian 6. bestemte, at alle børn skulle kunne læse i Bibelen.
side 7
/ 14

Folk havde respekt for denne nye type lærer. Især på landet,
hvor de fleste folk ikke havde gået meget i skole.
Denne lærer kunne lidt af hvert. Han skulle både lære børnene
at læse og skrive, at regne, historie og geografi.
De havde også sang og bibelhistorie.

Faglæreren kom også frem på denne tid. Han underviste især
de store elever i byerne og på gymnasiet. En faglærer var specialist
i nogle få fag. Det kunne være latin eller i matematik og fysik.
Det var de eneste fag, han havde. Nogle faglærere mente selv,
at de var "finere" og bedre end andre lærere.
De var jo eksperter i deres fag!

Den professionelle lærer er den type lærer, der er i dag.
Det er en lærer, som er fagligt dygtig, stolt af sit arbejde,
og som kan argumentere for sine meninger og handlinger.

Ukendt fotograf
Lærer med elever. Ca. år 1900.
side 8
/ 14

Han (eller hun) er også særlig dygtig til nogle bestemte fag.
Og så vil den professionelle lærer gerne være en god pædagog.
Det vil sige at læreren også lægger vægt på det sociale liv i klassen,
og at alle har det godt.

Lærer i Danmark
Vil man være lærer i Danmark i dag, skal man først gå på seminariet.
Det tager 4 år at blive uddannet lærer. Man skal blandt andet lære
om didaktik (hvordan man underviser), og man skal specialisere
sig i mindst 2 fag. De fleste vælger dansk eller matematik
som ét af disse fag. Uddannelsen foregår dels på seminariet,
dels i praktik på en skole. På den måde får man øvet sig i at være lærer.

I Danmark er der typisk mellem 20 og 28 elever i en klasse.

side 9
/ 14

Eleverne kalder læreren ved fornavn, og der er som regel
en afslappet tone mellem lærer og elever. Alligevel er det læreren,
som bestemmer.

En lærer skal arbejde meget, og der skal bruges meget tid på møder.
Læreren skal også forberede sig til sine timer. Alligevel har der været folk,
som mente, at lærere ikke laver nok. "De holder altid ferie!"
Sådan er der nogen, der siger. Men lærerne arbejder i en del af den tid,
hvor eleverne har ferie. Lærerne bruger den tid på at forberede sig,
så de kan give eleverne den bedste undervisning. Og så arbejder
læreren mellem 41 og 42 timer på en uge, hvor andre arbejder 37.

Lærer i verden

Jobbet som lærer handler altid om at undervise.
Men der er stor forskel på, hvordan det foregår rundt omkring i verden.

side 10
/ 14

I Kina skal eleverne lære meget udenad. De skal altid adlyde
deres lærer og være meget høflige. Der er ikke plads til at have
det sjovt eller arbejde i grupper.
I Kina er det især vigtigt at lære kinesisk, matematik og naturfag.

I Afrika er der ofte rigtig mange elever i klassen – måske over 50 elever.
Det er fordi, der er mange børn og ikke så mange lærere.
På nogle skoler i Afrika skal man selv betale for skolebøger
og skoleuniform. Det har mange forældre ikke penge til.
Derfor er det ikke alle børn, som kommer i skole.
Eleverne kalder læreren ved efternavn og har stor respekt.
Det, læreren siger, er lov. Desuden må læreren slå eleverne.
Forældrene støtter op om skolen og tror på læreren. Ikke på barnet.
I Afrika skal eleverne lære at læse, skrive og regne.
De lærer også tit om landbrug og om sundhed.

side 11
/ 14

Mange folk i Afrika får HIV og AIDS. Hvis man ved mere
om sygdommen, kan man bedre undgå at blive syg.
Det er vigtigt at have gode lærere – uanset hvor i verden man bor.

Lærerrollen
Nogle steder i verden er lærerens rolle at "fylde viden på" eleverne.
Man kan sige, at eleverne er tomme flasker. Så skal læreren hælde
viden i dem. Eleven skal ikke tænke selv, han eller hun skal bare
huske det, som læreren viser dem. Det er ikke meningen,
at eleven skal stille spørgsmål eller mene noget selv.
Sådan var det også i Danmark i gamle dage. Den tid kalder man
i dag for "den sorte skole", og det er ikke pænt ment.

I dag er lærerrollen anderledes.
En lærer skal støtte eleverne i selv at lære nye ting.

side 12
/ 14

Det er ikke lærerens ansvar, hvis du ikke gider lave noget.
Læreren bliver heller ikke ked af det, fordi du ikke laver
dine lektier. Det er kun dig selv, det går ud over. Du skal være det,
man med et fint ord kalder "medansvarlig for egen læring".
Du skal arbejde på at blive god til at tænke selv og finde på løsninger.
Man mener nemlig, at det er den slags folk, vi har brug for i fremtiden.

Hvordan kan du gøre din lærer glad?
Alle kan lide, at andre lægger mærke til det, når de gør noget godt.
Det gælder også din lærer. Måske skal du tænke over,
hvad du har lært af din lærer? Det kan være din idrætslærer
har lært dig den perfekte teknik i højdespring?
Eller du har lært, hvordan et klassisk eventyr er bygget op.
Det kan også være, at din lærer har lært dig, hvordan man løser
en konflikt på en god måde?

side 13
/ 14

Der er mange måder, du kan fejre din lærer på. Måske kan du
lave et rap over det. Eller en tegning måske? Eller en video?
Eller du kan nøjes med at tage et flot rødt æble med
eller give din lærer et knus. Der er så lidt der skal til.
Hvis du gør din lærer glad, får din lærer også lyst til
at være ekstra flink overfor jer. Husk det.
Du kan også få ideer til at fejre din lærer her.

Fagord
Degn
Didaktik
Faglærer
Folkelærer
Forsker
Latin
Professionel
Uniform
Seminarium

side 14
/ 14
Færdig
Oplæsning LUK
Læseværktøj
Læs højt
Sæt bogmærke
Markering / notat