Markering & notat
Vælg farve
Tilføj notat
Fjern Gem
_
Lærerens dag
Læseværktøj

Lærerens dag

side 1
/ 13

Indhold

Lærerens dag s. 3
Verdens vigtigste job s. 4
Fra degn til professionel lærer s. 6
Lærer i Danmark s. 6
Lærer i verden s. 9
Din lærers rolle s. 11
Gør din lærer glad s. 12
Fagord s. 13

side 2
/ 13

Lærerens dag

Den 5. oktober er FN´s internationale lærerdag.
Den dag får lærere i hele verden ros for deres
vigtige arbejde.
I Vietnam får de tit kager eller blomster.
I Sri Lanka giver man en pris til lærere, som har
været i jobbet mere end 25 år. Og i Burkina Fasso
bliver dagen fejret med fodbold mellem lærere
og journalister. I Danmark får lærerne fx kager,
søde kort og store knus.

Hvad kunne DU gøre for at fejre din lærer?
Her kan du læse om det at være lærer.
Før i tiden, i dag, i Danmark og ude i verden.

side 3
/ 13

Verdens vigtigste job

Mange mener, at det at være lærer er verdens
vigtigste job. Nogle mener, at en god lærer sørger
for, at klassen har det godt sammen. Andre mener,
at den gode lærer er god til at lære fra sig.

Nogle synes, at en god lærer skal være sjov.
Andre at man skal være sød, ikke give lektier for
osv. Alle har en mening om lærere. Og det er nok
fordi, alle har gået i skole.

Man siger, at læsning er alle fags moder.
Er man god til at læse, har man også større chance
for at klare sig i de andre fag.

side 4
/ 13

Alle skolens lærere skal derfor arbejde med
læsning og ordforråd i deres fag.
Et ordsprog siger, at man kan trække en hest
til truget, men ikke tvinge den til at drikke.
Din lærer kan være den bedste i verden, men du
lærer ikke noget, hvis du ikke selv laver noget.
Det er godt at huske.

En forsker har spurgt nogle elever, hvad de syntes,
er en god lærer. De sagde blandt andet, at en god
lærer skal være dygtig og godt forberedt. Man skal
brænde for sit stof. Man må gerne være sjov,
men det skal være på en rar måde. Man skal
ALDRIG gøre grin med en elev. Og man skal holde,
hvad man lover.

side 5
/ 13

Fra degn til lærer

De første skoler i Danmark kom til i middelalderen.
Der blev bygget klostre, og her kunne drenge lære
at læse og skrive latin. Deres lærere var munke.
Drengene skulle selv blive præster eller munke.
Nogle piger kom i kloster og blev nonner. De lærte
også at læse og skrive latin. De fleste børn kom
dog slet ikke i skole.
I 1736 sagde kongen, at alle børn skulle kunne
læse i Bibelen. Altså skulle de i skole. Læreren var
som regel præstens medhjælper. Det kaldte man
en degn. Tit havde degnen alt for meget at lave.
Han fik heller ikke ret meget i løn. Folk kunne ofte
ikke lide ham, for han passede ikke altid sit job.

Johann Salomon Wahl
Christian 6. bestemte, at alle børn skulle kunne læse i Bibelen.
side 6
/ 13

I slutningen af 1800-tallet kom folkelæreren til.
Han var uddannet som lærer på et seminarium.
Han turde sige sin mening, både i og udenfor
skolen. Folk havde respekt for den nye type lærer.

Faglæreren kom også frem på denne tid.
Han havde især de store elever i byerne og på
gymnasiet. En faglærer var specialist i nogle få fag.
Derfor mente nogle faglærere selv, at de var
bedre end andre lærere.

Den professionelle lærer er den type lærer,
der er i dag. Det er en lærer, som er dygtig til sine
fag og stolt af sit job. Og så vil han eller hun gerne
være en god pædagog. Det vil sige, at læreren
også vil sørge for, at alle har det godt i klassen.

Ukendt fotograf
Lærer med elever. Ca. år 1900.
side 7
/ 13

Lærer i Danmark

Vil man være lærer i Danmark i dag, skal man gå
på seminariet. Det tager 4 år at blive lærer.
Man skal blandt andet lære om didaktik
(hvordan man underviser). Man skal specialisere
sig i mindst 2 fag. De fleste vælger dansk eller
matematik. Uddannelsen foregår dels på
seminariet, dels i praktik på en skole. På den måde
får man øvet sig i at være lærer.

I Danmark er der typisk mellem 20 og 28 elever
i en klasse. Man kalder sin lærer ved fornavn.
Der er ofte en afslappet tone mellem lærer
og elever. Men det er stadig læreren,
som bestemmer.

Mosborne01
Lærer med elever.
side 8
/ 13

En lærer skal til mange møder. Læreren skal også
forberede sig til sine timer. Alligevel er der folk,
som siger, at lærerne ikke laver nok. Men lærerne
arbejder i en del af den tid, hvor eleverne har
ferie. De bruger tiden på at forberede sig.
Og så arbejder læreren mellem 41 og 42 timer
på en uge, hvor andre arbejder 37.

Lærer i verden
Jobbet som lærer handler altid om at undervise.
Men jobbet er ikke ens i hele verden.
I Kina skal eleverne lære meget udenad. De skal
altid adlyde deres lærer. Der er ikke plads til sjov
eller til at arbejde i grupper.

side 9
/ 13

I Afrika er der ofte over 50 elever i klassen.
På nogle skoler i Afrika skal man selv betale for
bøger og skoleuniform. Det har nogle forældre
ikke penge til. Derfor er det ikke alle børn,
som kommer i skole. Eleverne kalder læreren
ved efternavn og har stor respekt. Og han må slå
sine elever. Forældrene støtter op om skolen og
tror på læreren. Ikke på barnet.
I Afrika skal eleverne lære at læse, skrive og regne.
De lærer også tit om landbrug og sundhed.
Mange folk i Afrika får HIV og AIDS. Hvis man ved
mere om HIV og AIDS, kan man bedre undgå
at blive syg.

Det er godt at have lærere – uanset hvor i verden
man bor.

side 10
/ 13

Din lærers rolle

Nogle steder i verden er lærerens rolle at
"fylde viden på". Eleven er en "tom flaske",
som der skal hældes viden i. Eleven skal ikke
tænke selv.
Sådan var det også i Danmark i gamle dage.
Den tid kalder man i dag for "den sorte skole".
Og det er ikke pænt ment.
Sådan er det ikke mere. En lærer skal støtte
eleven i selv at lære nye ting. Du skal arbejde på
at blive god til at tænke selv. Man mener nemlig,
at det er den slags folk, vi har brug for i fremtiden

side 11
/ 13

Gør din lærer glad

Tænk over, hvad du har lært af din lærer.
Måske har du lært at være god til sport?
Eller hvordan et eventyr er bygget op.
Eller hvordan man løser en konflikt på en god
måde? Der er mange måder, du kan fejre din
lærer på. Måske kan du lave et rap over det.
En tegning eller en video. Eller du kan nøjes med
at tage et rødt æble med eller give din lærer
et knus. Der er så lidt der skal til.

Hvis du gør din lærer glad, får din lærer også lyst
til at være ekstra flink overfor jer. Husk det!
Du kan også få ideer til at fejre din lærer her.

side 12
/ 13

Fagord

Degn
Didaktik
Faglærer
Folkelærer
Forsker
Latin
Professionel
Uniform
Seminarium

side 13
/ 13
Færdig
Oplæsning LUK
Læseværktøj
Læs højt
Sæt bogmærke
Markering / notat