Lærervejledning - Bibliotek _

Faglitteratur

Stort og bredt fagbibliotek
På frilæsning.dk ligger der i 2020 ca. 630 fagtekster, og vi udgiver løbende nye, så biblioteket vokser støt. Fagteksterne er skrevet ud fra lærer- og elevønsker, og findes i både en let og en svær udgave med samme indhold. Således kan elever på forskellige læseniveauer få samme informationer og læseoplevelser. Ydermere er der også mulighed for oplæsningsstøtte.

Der findes også meget lette fagtekster med et lixtal under ti. Disse fagtekster er specielt målrettet begynderlæsere og svage læsere, og der er fokuseret på brug af korte og i videst muligt omfang lydrette ord og ord, der hører til blandt de 120 mest hyppige ord. Desuden er der fokus på gentagelser og fagord. De meget lette fagbøger findes kun på et niveau.

Se fagtekster med lix 1-5
Se fagtekster med lix 5-10

Nye fagtekster
Vi udgiver løbende nye fagtekster, og emnerne spænder bredt - fra dinosaurer til sport, prinsesser, heste, teknik og 2. verdenskrig. Alle fagtekster kan både findes i den alfabetiske liste eller emneopdelingen over faglitteratur. Man kan også søge på et emne-ord i ”søgefeltet.” Herefter vil der fremkomme et søgeresultat med en opdeling af skøn- og faglitterære bøger, der indeholder dette søgeord. Under faglitteratur kan man desuden klikke sig ind på Top12 eller se de nyeste tekster. Det er også muligt at se emnerne for de kommende fagtekster eller sende forslag til, hvad en ny fagtekst kunne handle om.

Forslag til nye fagtekster
Både elever og lærere kan indsende forslag til nye fagtekster. Vi lægger løbende nye forslag op til afstemning, og det forslag, som får flest stemmer, bliver til en fagtekst. På den måde sikrer vi, at vi udgiver tekster, som interesserer eleverne. Man er også velkommen til at kontakte redaktøren, hvis man har forslag til indholdet i en skønlitterær historie.

Se og indsend forslag her
Se liste over kommende fagtekster her

Opgaver
Når man kommer til sidste side i en fagtekst, kan den markeres som læst. Herefter gemmes bogen i "Mine sider", hvor både lærer og elev kan følge med i antallet af læste bøger. Der er mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver, når man har læst en fagtekst. Ud over anmeldelser, kan eleverne arbejde med fx ordklasser, notatteknikker eller læselog. Der er opgaver og notatteknikker, der egner sig til at arbejde med både før, under og efter læsningen. Man kan klikke sig direkte videre til en opgave, når man er færdig med at læse en bog. Eleverne kan gemme deres løsninger på opgaverne under ”Mine sider”, hvor læreren også kan se resultatet af elevernes arbejde. Opgaverne kan også printes ud som en tom skabelon og laves i hånden.

Læs mere om opgaverne til fagteksterne

Quizzer
Til alle fagtekster er der tilknyttet en quiz. Når man har læst en bog, kan man gå til den tilhørende quiz med multiple choice-spørgsmål, hvor man kan teste sin hukommelse og forståelse. Resultatet af quizzen vises umiddelbart efter, at quizzen er færdig. Resultaterne gemmes på "Mine sider." Man kan også give bogen point eller skrive en kommentar.

Faglitteraturen kan bruges som frilæsning, og det er vores erfaring, at især drengene elsker at kunne læse løs i alle de faglige bøger. Faglitteraturen kan også bruges som udgangspunkt for arbejdet med et bestemt emne i klassen, eller hvis man i undervisningen vil arbejde med faglig læsning og skrivning, læseteknikker og notatteknikker.

Læs mere om kurserne i faglig læsning og skrivning

PXhere
Picasa
Lori Branham
Lt.j.g. Haraz Ghanbari

Skønlitteratur

Unikke tekster
De mange forskellige og unikke historier på frilæsning er skrevet direkte til portalen og er derfor et godt og stort supplement til skolebiblioteket. Langt de fleste tekster udkommer ligesom fagteksterne på to niveauer, hvilket sikrer, at eleverne kan have samme læseoplevelser, uanset læsefærdigheder. Der er også mulighed for at få læst teksterne op med den indbyggede oplæsningsstøtte. De lette tekster ligger omkring lix 10-15, og der findes også meget lette tekster med lix 2-8. De svære tekster ligger omkring lix 15-25, men der findes tekster helt op til lix 30 og derover.
Der udkommer løbende nye historier, der er skrevet direkte til frilæsning.dk. De nyeste historier kan altid findes under menupunktet ”nyeste”, og når teksterne ikke længere er ugens tekst, gemmes de og kan derefter findes under den pågældende genre eller under den serie, som teksten evt. er en del af. Endelig kan man også klikke sig ind på Top12. Man kan også bruge den indbyggede søgefunktion til f.eks. at søge på en bestemt titel eller et emneord.

Læst - gemmes på MINE SIDER
Når man kommer til sidste side i et kapitel, skal det markeres som læst. På "Mine sider" kan elev og lærer derefter følge med i, hvor mange sider eleverne har læst. Man kan også se, hvilke bøger der er læst, og hvilke bøger eleverne er i gang med at læse. Når man har læst en bog, kan man desuden give bogen point.

Opgaver
Der er mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver, når man har læst en historie. Ud over anmeldelser, kan eleverne arbejde med fx ordklasser, resumé, personkarakteristikker eller læselog, der er opgaver, der kan bruges både før, under og efter læsning. Det er muligt at klikke sig direkte videre til en opgave, når man er færdig med at læse en bog. Eleverne kan gemme deres kladder eller færdige løsninger på opgaverne under ”Mine sider”, hvor læreren også kan se resultatet af elevernes arbejde. Det er også muligt at printe opgaverne og løse dem i hånden. Endelig er der også tilknyttet quizzer til nogle af de skønlitterære bøger. Quizzerne er en slags "Læs og forstå-opgaver."

Læs mere om opgaverne til de skønlitterære tekster her

Undervisning – eller frilæsning.
Historierne kan både bruges i undervisningen og som frilæsning, hvor eleverne ved hjælp af lix-tallet har mulighed for at finde tekster på præcis deres læseniveau. Det er vigtigt, at læsetræningen foregår i tekster, der passer til elevens læseniveau. Som udgangspunkt bør eleven kunne læse og forstå ca. 95 % af tekstens ord uden problemer. En let måde at teste dette på er at tælle 100 ord op og bede eleven læse højt. Har eleven problemer med afkodning eller forståelse af mere end 4-6 ord, er teksten for svær, og det anbefales at finde en læsetræningstekst med et lavere lix-tal

Skønlitteraturen kan også bruges som udgangspunkt for arbejdet med bestemte genrer eller temaer. De to sværhedsgrader og muligheden for oplæsningsstøtte giver alle elever mulighed for at læse fælles tekster, der efterfølgende kan danne udgangspunkt for samtale eller opgaver i klassen. Desuden giver portalen mulighed for, at eleverne let kan finde frilæsningstekster og træne deres læsning i tekster, der passer til den genre, der arbejdes med i fællesskab i klassen i en bestemt periode. Arbejder man fx med gys og gru, kan eleverne i den periode læse frilæsning i genren "gysere".

De skønlitterære tekster danner desuden udgangspunkt for flere forskellige kurser, som fx skønlitterært læsekursus og forfatterspirekurset.

Læs mere om alle portalens kurser her

Temaer - og emner

Forskellen på tema og emne
Nogle elever er dybt optagede af bestemte emner, og så betyder genren mindre. Det er der rig mulighed for at dyrke på frilæsning.dk. Emner, som både behandles i skøn- og faglitteratur er samlet under TEMAER. Under TEMAER kan eleverne både læse gode historier, som fx omhandler 2. verdenskrig - og blive klogere på krigen via de mange forskellige fagtekster.
Under faglitteraturens EMNER er alle fagtekster lagt ind under 16 forskellige emner, som dækker mere bredt fra sport til historie, underholdning, it osv.
Både temaer og emnerne fra faglitteraturen kan bruges direkte i undervisningen, hvis man fx arbejder med 2. verdenskrig, middelalderen, rummet eller lignende.

Se temaer her
Se emner her

Obligatoriske emner
Mange af vores temaer og emner kan buges direkte ifm. de obligatoriske fag "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" samt "Uddannelse og job". Fx kan man op til skolernes motionsdag arbejde med temaet om sundhed. Sundhedsvejleder Birgitte Flensholt har skrevet en del bøger, som bl.a. omhandler krop, kost, vægt, sundhed, pubertet og læring. Det er oplagt at læse teksterne og arbejde med sundhed i dagene op til skolernes motionsdag i uge 41 og uge 6, hvor der stilles skarpt på seksualitet.

Få idéer til at arbejde med sundhedstemaet her
Læs om voksne på job her

Forfattere

Der er mange forfattere tilknyttet arbejdet med at skrive skønlitteratur og faglige tekster til frilæsning.dk.

Under menupunktet ”Forfattere” er det muligt at finde en oversigt over portalens forfattere. Klikker man ind på en bestemt forfatter, har man mulighed for at læse forfatterens egen beskrivelse af, hvem de er. Desuden findes en liste over alle de bøger, som forfatteren har skrevet til frilæsning.dk. Bøgerne er delt op i skøn- og faglitteratur.

Hvis en elev har kastet sin kærlighed på én bestemt forfatter, kan dette menupunkt bruges til hurtigt at se, hvilke bøger, man kan give sig i kast med at læse af denne forfatter.

Se forfatterne her

Lixtal

Tekstens sværhedsgrad
På frilæsning.dk er alle tekster lixet, hvilket betyder, at det er let at skabe sig et hurtigt overblik over teksternes sværhedsgrad. For yderligere at gøre det let og hurtigt at finde læsetekster på et passende niveau kan alle tekster findes via en skøn- og en faglitterær lix-liste, hvor teksterne er inddelt i intervaller. Det er dog vigtigt at understrege, at lix-tallene kun er vejledende for sværhedsgraden. Det betyder, at sværhedsgraden foruden lix-tallet også er afhængig af fx tekstens emne, komposition og ordvalg.

Lix-liste
Lix-listen kan bruges af både lærere og elever, når de skal finde frilæsningstekster med en sværhedsgrad, der passer til elevens læseniveau. Lix-listen kan også være en god hjælp til forældrene, hvis de skal hjælpe med at finde passende litteratur til deres børn. Det kan være svært at overskue, hvilke tekster ens barn skal øve frilæsning i, hvis man skal finde bøgerne på biblioteket, men hvis barnet og læreren på forhånd har fundet frem til, inden for hvilke lix-tal barnet skal øve sig, så kan børn og forældre derhjemme let finde frem til gode og spændende læsetekster til den daglige læsetræning. Man bør dog informere forældrene om, at lix-tallet ikke er det eneste af betydning for tekstens sværhedsgrad, hvorfor de bør tale med deres børn, om de bøger, de læser, sådan at de sikrer sig, at børnene forstår tekstens indhold.

Se lix-listen her

Om Lix-tal
LIX er en forkortelse for læsbarhedsindeks, som er en skala, der giver et mål for en teksts læsbarhed, altså hvor let teksten er at læse. Dette opgøres som det gennemsnitlige antal ord pr. helsætning, plus procentdelen af lange ord, hvilket er ord med mere end seks bogstaver. Udregningen tager altså udgangspunkt i antallet af lange ord og længden af sætningerne, men tager bl.a. ikke hensyn til sætningskonstruktion, fremmedord og billedstøtte.
For den enkelte læser vil vedkommendes baggrundsviden, motivation og interesse dog også have stor indvirkning på opfattelsen af tekstens sværhedsgrad. Lix-tallene er altså som tidligere nævnt kun vejledende i forhold til tekstens sværhedsgrad. En anbefaling går på, at en elev kan læse det lix-tal, som svarer til klassetrinnet x 5. Dvs. at en elev i 3. klasse forventes at kunne læse lix 15. Men da der altid vil være forskel på eleverne i en klasse, regner man også med et spænd på enten -5 eller +5. Dvs. at elever i en 3. klasse vil kunne læse indenfor lix-tallene 10-20. Herunder ses en vejledende lix-oversigt.

1011312.no_watermark.398_232.jpg