Lærervejledning - Læseværktøj _

Læseværktøj

Læseværktøjet finder du oppe i øverste højre hjørne af teksten.
Du kan klikke på ikonet for læseværktøjet eller blot placere
markøren på det, og så vil det poppe op i øverste højre hjørne.

Så længe markøren er placeret i læseværktøjet, som du ser her
til højre, er pop-up-menuen synlig. Fjerner du markøren, kan du
ikke se funktionerne, før du igen stiller dig i læseværktøjet.

Du har følgende muligheder:

 • Læst højt
 • Udskriv tekst
 • Tekst ud i et/Tekst sideinddelt
 • Sæt bogmærke
 • Læsefolie
 • Markering/notat
 • Større/mindre

Læs højt

Oplæsning på frilæsning.dk
Frilæsning.dk er en dynamisk portal, som nyder godt af det digitale medies
fordele. Således bliver især fagteksterne konstant opdateret og eventuelle
indholds- og slåfejl rettes. Desuden vokser biblioteket så hurtigt, at det vil
være en alt for stor og bekostelig affære at få alle tekster læst op af
professionelle skuespillere.
Det er meningen, at eleverne skal træne deres afkodningsfærdigheder ved
lette og korte tekster, som passer til den enkeltes læseniveau. Derfor er alle
tekster også på to niveauer. Men der vil selvfølgelig være ord, som er svære
at læse, og derfor er oplæsningsstøtte muligt.
Oplæsningsstøtten er et program med en syntetisk stemme, som er
velegnet til at få enkelte ord læst højt. Man kan også få afsnit eller hele
teksten læst højt, men i så fald skal det være med henblik på at afkode
– og ikke for at få en stor læseoplevelse.

Læs ord, sætning eller afsnit højt

 • Marker det ord, du vil have læst højt, ved at dobbeltklikke med musen.
 • Klik på læseværktøjet.
 • Klik på ”læs højt”.
 • Klik dernæst på play-knappen.
 • Hør ordet igen ved at klikke på den ”cirkel-pilen”.


Læs hele teksten højt

 • Åbn teksten.
 • Klik på læseværktøjet.
 • Klik på play-knappen, og hele teksten læses højt.


Ved brug af iPad

Oplæsningsstøtten er en del af det indbyggede læseværktøj, der findes
på frilæsning.dk. og skal også bruges, selvom man har en iPad.
Hvis man kommer til at aktivere Ipad'ens oplæsningsfunktionen, vil den
nemlig læse den bagvedliggende menu op - og ikke teksten.

Udskriv tekst

Det er muligt at få udskrevet både lette og svære udgave af en tekst.

Vælger man at udskrive den lette tekst, vil udskrivningen være sideinddelt
som teksten. Derfor vil den lette udgave som default altid udskrives sidevis,
mens den svære udgave vil udskrives som et langt dokument.
Man kan dog ændre dette ved at klikke på enten ”tekst ud i et” eller
”tekst sideinddelt”.

Tekst ud i et / Tekst sideinddelt

Som hovedregel vil den lette udgave altid være sideinddelt, og den svære
udgave altid være ud i et. Hvis du ønsker det modsatte, kan du få det ved
at bruge denne funktion. Således kan den lette udgave læses som et langt
dokument, og den svære udgave kan læses sideinddelt.

Lette tekster under lix 10, som kun findes på et niveau, vil som default
altid være sideinddelt. Men det er stadigvæk muligt at få teksten ud i et
ved at vælge "tekst sideinddelt".

Sæt bogmærke

Hvis du ikke når at blive færdig med at læse en tekst, kan du sætte
et bogmærke, så du lettere kan finde det sted, hvor du stoppede.
Du kan se bogmærket på alle de boghylder, hvor bogen står.
Bogmærket vises på forsiden af bogen, og klikker du på det, går du direkte
til det sted, hvor du har sat det.
Bogmærkerne kan også ses på ”Mine sider” under kassen ”Bogmærker”.

Sæt et bogmærke

 • Marker altid en hel sætning (Hvis du kun markerer ét ord, vil systemet
  sætte bogmærket ud for det sted, hvor ordet forekommer første gang).
 • Klik på læseværktøjet.
 • Klik på bogmærke, og et lille rødt mærke sættes lige foran sætningen.


Slet bogmærke

 • Klik på det røde bogmærke.
 • Klik på ”slet”, og bogmærket slettes.


Læsefolie

Nogle elever med læsevanskeligheder oplever at øjnene får ro,
og at de læser bedre, hvis baggrundsfarven er en anden en hvid.
Netop disse elever kan have gavn af at vælge et læsefolie i en farve,
så bogstaverne ikke ”danser” på papiret. Den amerikanske Helen Irlen
har skrevet bogen ”Læsning med farver”, hvori hun konstaterer,
at ” det endnu er uvist, hvorfor de farvede læsefolier hjælper. Hun må
bare konstatere, at de hjælper nogle mennesker.”

Andre elever synes bare, at det er rart at ændre baggrundsfarve efter
humør, lys eller emne. Fx kan det være at man skifter til sort, når der læses
om fyrværkeri, og blåt ved tekster om dyr i vandet osv.

Sæt læsefolie

 • Klik på læseværktøjet.
 • Klik på læsefolie.
 • Klik på farve.
  Den farve, du vælger, går igen på alle andre tekster.

Slet læsefolie

 • Klik på læseværktøjet.
 • Klik på læsefolie.
 • Klik på fjern.


Markering/notat

Notattfunktionen kan bruges på flere forskellige måder, og den fungerer
rent praktisk som en slags marginnotat - en notatform der ellers er umulig
i digitale tekster.

Faglig læsning
Værktøjet er oplagt at bruge ifm. faglig læsning, hvor du både kan markere
stikord og skrive små noter, imens du læser. Man kan også markere svære
ord og notere tilhørende ordforklaringer. Dermed kan man lave en lille
ordbog til teksten, som gemmes på mine sider. Og man kan skrive
spørgsmål ned, hvis der er noget, man undrer sig over eller vil undersøge
nærmere – en slags læselog.

Sprog- og ordarbejde
Værktøjet kan også bruges til at gøre eleverne opmærksomme på ord
og træne ordklasser. Du kan fx bede eleverne om at markere 5-10 verber
med gul og 5 substantiver med grøn. Alt efter klassetrin og niveau kan du
få eleverne til at bøje ordene og skrive dem under noten.
Eleverne kan også markere adjektiver og skrive synonymer eller antonymer
- eller markere de ord, som beskriver sanser, og gør teksten levende.

Litteraturarbejde
Endelig kan man bruge værktøjet i forbindelse med litteraturarbejde.
Man kan fx markere indre og ydre træk ved en hovedperson i forskellige
farver. Og man kan markere genretræk i en gyser eller et eventyr osv.
På den måde kan man fx lave en lille genretræksbog, som gemmes på
”Mine sider”.

Alle markeringer bliver i teksten, indtil eleven aktivt vælger at slette dem.
Både elev og lærer kan se alle markeringer og notater under ”Mine sider”.

Marker ord

 • Dobbeltklik på ordet.
 • Klik på læseværktøjet.
 • Klik på Markering/notat, og ordet markeres med sidst valgte farve.
 • Klik på den farve, du vil have ordet markeret med.
 • Klik på Gem.


Slet en markering

 • Dobbeltklik på ordet, og Markering/notat-værktøjet vises.
 • Klik på Slet.
  OBS: Man kan slette alle noter under ”Notater” på ”Mine Sider”.


Se alle mine markeringer og noter

 • Klik på menuen ”Mine sider”.
 • Klik på ”Notater”.


Se elevernes markeringer og noter

 • Klik på menuen ”Mine sider”.
 • Klik på ”Gå til eleverne”.
 • Klik på din klasse.
 • Klik på ”Klasseoversigt”.
 • Klik på en enkelt elev.
 • Klik på ”Notater”.

Større/mindre

Du kan selv bestemme, hvor små eller store bogstaver, du vil have.
Større typografi bruges især i begynderundervisningen, da det er mere
læsevenligt for de nye læsere.

Alle vores lette udgaver har automatisk en større typografi end de svære
udgaver, men kan altså gøres større eller mindre, så det passer til den
enkelte elevs behov.

Gør man teksten større, virker det på alle sider. Næste gang, man åbner
teksten, vil den være tilbage til normal størrelse.