Lærervejledning - Om frilæsning.dk _

Hvad er frilæsning.dk?

Frilæsning.dk er en læse- og skriveportal for elever fra 0.-6. klasse
med 10 stærke fordele:

 1. frilæsning.dk har et stort og bredt bibliotek bestående af
  både skøn- og faglitteratur. I 2020 er fordelingen:
  438 historier og 645 fagtekster
 2. Der udkommer 2-4 nye tekster om måneden, som sikrer stor aktualitet
  af det, der rør sig i tiden – og i elevernes hverdag.
 3. Alle tekster er unikke og skrevet direkte til frilæsning.dk,
  så portalen er i høj grad et supplement til skolebiblioteket.
 4. Alle tekster (med undtagelse af de helt lette) er på to niveauer:
  Et let og et svært niveau
  Niveauerne har samme indhold men den lette udgave er skrevet
  med lettere ord og simplere sætninger, så differentiering tilgodeses.
 5. frilæsning.dk tager eleverne seriøst! Eleverne har medindflydelse
  og kan interagere på flere forskellige måder, bl.a. ved at:
  - Indsende forslag til nye titler og stemme på andres
  - Kommentere og pointgive bøger
  - Indsende og stemme på vitser
  - Stemme på årets historie og fagtekst
  - Deltage i årets forfatterspire-konkurrence
 6. Eleverne kan arbejde med interaktive læse- og skriveaktiviteter:
  som opgaver, quizzer og kurser til både skøn- og faglitteratur.
 7. Læseræseren er et værktøj, som måler eleverne læsehastighed
  og læseforståelse.
 8. Frilæsning.dk kan fungere som elevens egen læse- og skriveportfolio
  fra 0.-6. klasse, idet alle aktiviteter registreres under "Mine sider".
 9. Lærerne kan overvåge elevens aktiviteter, sætte mål og give lektier for.
 10. Læreren kan få inspiration til flere forskellige læse- og skriveforløb,
  som der kan arbejdes med i løbet af skoleåret.


SE EN KORT INTRO TIL FRILÆSNING.DK HER!

frilæsning tutorial til elever og forældre

Formål

Hensigten med frilæsning.dk er at bidrage til læselyst – både i skolen og
i fritiden. Der skal være noget for enhver smag på portalen, og det skal
være nemt at søge efter tekster, som passer til både interesse og
læseniveau. Alle elever skal få oplevelsen af at mestre læsning og få lyst
til at læse, fordi den enkelte elev kan:

 • Vælge mellem skøn- og faglitteratur.
 • Vælge genrer, emner og temaer efter interessere.
 • Læse på eget læseniveau.
 • Få hjælp til oplæsning af svære ord.
 • Indstille individuelt læselayout.
 • Få indflydelse på nye titler.
 • Læse korte og rigt illustrerede tekster


Mål og målgruppe

Mål
De overordnede mål for portalen er:

 • Frilæsning.dk skal kunne bruges såvel i skole som fritid.
 • Der skal udgives fagtekster om emner, der interesserer elever.
 • Der skal udgives historier i genrer, der interesserer elever.
 • Teksterne skal så vidt muligt være på to niveauer, så alle får
  succesoplevelser med læsning.
 • Eleverne skal opleve at de har medbestemmelse og indflydelse på portalen.


Målgruppe

Frilæsning.dk kan bruges af elever og lærere fra 0.-6. klasse, men er også
meget anvendelig til elever med læsevanskeligheder, tosprogede elever
eller modtagerklasser.

Stor medindflydelse

Lærere og elever er med til at forme frilæsning.dk.
Portalen byder på mange muligheder for interaktion
mellem elever, lærer, portal og redaktør. Man kan:

 • Indsende forslag til nye tekster og stemme på andres.
 • Indsende vitser og stemme på andres.
 • Give skøn- og faglitterære tekster point og få dem med i Top12.
 • Deltage i forfatterspirekonkurrencen og stemme på vinderne.
 • Få sin vinderhistorie illustreret og udgivet på frilæsning.dk
 • Stemme på årets fagtekst og årets historie.

Læringssyn

Det grundlæggende læringssyn på frilæsning.dk er konstruktivistisk.
Eleverne skal have mulighed for at arbejde aktivt med læseforståelse,
læsetræning og skrivning ved at indsamle, bearbejde, omforme og formidle
viden. Desuden skal eleverne have mulighed for at forholde sig til deres
egen læring og læsning ved fx at arbejde med læselog.
Biblioteket indeholder et bredt udvalg af fag- og skønlitteratur, hvor der
kan indsamles ny viden. I tilknytning hertil findes quizzer i forskellige
sværhedsgrader og opgaver med delvis åbne opgaveformuleringer,
der bidrager til den enkeltes muligheder for at træne færdigheder og
arbejde i den nærmeste udviklingszone. Desuden findes forskellige
aktiviteter og forløb, der sætter fokus på bestemte temaer.

Læsning og skrivning

På frilæsning.dk går læsning og skrivning hånd i hånd. Vi har tilrettelagt
mange opgaver og kurser ud fra den filosofi, at man kan skrive sig til
at blive en bedre læser med en solid læseforståelse. Denne overbevisning
hviler bl.a. på læseforskeren Bente Eriksen Hagtvet og den australske
genrepædagogik, der ligger til grund for opbygningen af flere af vores
kurser. Der lægges bl.a. op til skriveaktiviteter ved at:

 • Arbejde med skriftlige opgaver og anmeldelser til alle bøger.
 • Arbejde med faglig læsning og skrivning, samt notatteknikker.
 • Gennemføre kurser til både faglitteratur og skønlitteratur.
 • Deltage i skrivekonkurrencer.


Kontakt os

Interaktionen mellem redaktør, portal og elev/lærer er vigtig for os.
Vi redigerer dagligt vitser og indsendte forslag til fagtekster
og andre kommentarer, ris og ros. Alle får hurtigst muligt
et personligt svar ved henvendelse til redaktøren.
Vi lægger vægt på, at portalen skal afspejle brugernes ønsker
og behov, og der sættes derfor stor pris på alle former for idéer,
ris og ros fra både lærere og elever.

Man kan kontakte os her